سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)

28 صفر سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) بر عموم مسلمین جهان تسلیت باد

سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)

 28 صفر سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
و پیشاپیش شهادت امام رضا(ع)
بر عموم مسلمین جهان تسلیت باد