سلام محرم

سلام محرم

سوره‌ی غم می‌رسد، آیات مریم می‌رسد * عطر سیب و بوی اسپند مُحرّم می‌رسد

دست خود را روی سینه می‌گذارم با ادب * آه ، دارد مادری با قامت خم می‌رسد...